מגדר ומיניות

מגדר ומיניות

מפורטים בזאת מספר מחקרים בהם לקחתי חלק ופרקים בספרים שכתבתי. כיום עיקר האנרגיה שלי מושקעת בטיפול.

מאמרים וספרים

 • שגיב – רייס, ד' וגרינברג, ז'. (2016) עופי ציפור אך לא אל הדרור – ניתוח סיפורי חיים של סטודנטיות מוסלמיות העוזבות את ביתן לצרכי לימודי גבוהים. בתוך: גרוסמרק, צ', גורן, ח' ואחרים עורכים, מחקרים חדשים של הגליל – ספר — כנס מחקרי הגליל.
 • שגיב – רייס, ד'. (2015). פרדוקס התשוקה והאינטימיות. בתוך: בטבעת זו – סודם של נישואים מוצלחים, בעריכת שולמית וולפיש. הוצאת שוקן.
 • Sagiv-Reiss, D. M., Birnbaum, G. E., & Safir, M. P. (2012). Changes in sexual experiences and relationship quality during pregnancy. Archives of Sexual Behavior, 41, 1241-1251.
 • שגיב – רייס, 2006. יחסי מין בזמן הריון – מיניות בהריון. פרסום מאמר מקוון באתר האינטרנט 'יולדת'.

הרצאות בכנסים וימי עיון בינלאומיים בארץ ובחו"ל:

 • יום עיון של האגודה הישראלית לטיפול מיני בשילוב עם האגודה הישראלית לתכנון המשפחה, מרכז רפואי ע"ש סוראסקי, ת"א.
 • משרד הבריאות – המחלקה לחינוך וקידום בריאות.
 • מכון מופ"ת בשיתוף עם המרכז הישראלי למחקר איכותני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 • הכנס השנתי ה-39 וגם ה- 35 של האגודה הסוציולוגית הישראלית.
 • כנס היועצים השנתי, אוניברסיטת חיפה.
 • סמינר ארצי לסטודנטים פעילים בשיתוף שותפות אקדמיה קהילה לשינוי חברתי, בתמיכת האיחוד האירופי, קרן קאמינגס וקרן לוי לאסן,
  המכללה האקדמית תל חי.

 • הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח – סמינר ארצי של קרן "ידע".
 •  Sagiv-Reiss, D. M., Birnbaum, G. E. & Safir, M. P. (2011).
   "I am pregnant, not sick": Changes in sexual experiences and body image throughout the three trimesters of pregnancy.
  Paper presented at the Medicalization of Sex Conference, Vancouver, Canada (April 28-30).
 • Sagiv-Reiss, (2010). “While a pregnant belly expands between us: Sexual experiences and relationship quality throughout the three trimesters of pregnancy". Biannual Conference of the International Association of Relationship Research (IARR), New School of Psychology, Interdisciplinary Center (IDC) at Herzliya, Israel (July 22-26).